Wat is het M-decreet vandaag waard als scholen het naast zich neerleggen? Die vraag stellen wij ons naar aanleiding van een bericht dat vandaag verscheen in Het Laatste Nieuws. De 5-jarige Matteo uit Langemark (West-Vlaanderen) mag van de directrice van zijn school niet mee op daguitstap omdat hij autistisch is.

Stop de discriminatie van zorgbehoevende jongeren

Matteo is jammer genoeg niet de enige leerling die uitgesloten wordt op school. Binnen het Nationaal Autismefonds hebben wij weet van minstens twee andere gevallen waarbij de directie verzaakt het M-decreet toe te passen, en leerlingen met autisme koudweg thuis laat. Scholen zijn nochtans verplicht een zorgcontinuüm uit te bouwen en redelijke aanpassingen of maatregelen te nemen zodat alle leerlingen, ook wie extra zorgbehoevend is, kunnen deelnemen aan de lessen of schoolactiviteiten.

Leerlingen weigeren, net omdat ze meer zorg nodig hebben, staat daar haaks op. En dat moet stoppen. Daarom vragen wij aan de bevoegde minister Hilde Crevits om paal en perk te stellen aan dergelijke discriminatie.

Het M-decreet schiet tekort

Maar ook het M-decreet zelf moet dringend herbekeken worden. Wij zijn ons ervan bewust dat heel wat schooldirecties worstelen met de richtlijnen die het bevat. Ze zijn té vrijblijvend én bovendien voor interpretatie vatbaar. Wat verstaat men bijvoorbeeld precies onder ‘redelijke aanpassingen’? Er zijn vooralsnog geen concrete sancties genomen tegen scholen die zondigen tegen het M-decreet. En dat is vreemd, want een decreet is een wet, en die kan afgedwongen worden. Wie zich bijvoorbeeld niet aan de verkeersregels houdt, krijgt een boete. Een school die discrimineert, moet daar dus ook voor aangepakt worden.

Daarom pleiten wij voor meer duidelijkheid zodat zorgbehoevende leerlingen overal, ongeacht de school, de zorg en begeleiding krijgen die ze verdienen. Ook een uitstap naar Bellewaerde hoort daarbij. Wij zijn in elk geval vragende partij om het debat te voeren met de bevoegde overheidsinstanties.