Over ons

Het Huis van Ben helpt jongeren met autisme hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Muziek is daarbij de rode draad. Tijdens groepssessies en met individuele begeleiding gaan de jongeren aan de slag en leren ze muziek, woord en dans. In een veilige omgeving krijgen de jongeren de kans om zich te ontplooien en de wereld te verkennen. Ze leren wat hun troeven zijn en ontdekken hoe ze hun uitdagingen ombuigen tot sterktes.

Het Huis van Ben is het zelfstandig begeleid wonen project van de stichting van openbaar nut “BEN”

Het Huis van Ben is het zelfstandig begeleid wonen project van de stichting van openbaar nut “BEN”
De stichting “Ben” ontving op 25 juni 2017 de erkenning bij koninklijk besluit als stichting van openbaar nut. Dat wil zeggen dat haar activiteiten het algemene belang van de maatschappij vooropstellen. Ben draagt de belangrijkste kenmerken van een stichting van openbaar nut – menslievendheid, wetenschappen, pedagogie, kunst en cultuur – dan ook hoog in het vaandel.

Het Huis van Ben is een thuis voor jongeren met autisme. Hier krijgen jongeren de kans om hun talenten te ontdekken en onzekerheden om te buigen in sterktes. De focus ligt altijd op muziek.

‘Wie is wie’ in het Huis van Ben

Wat maakt ons anders dan anders?

Samenwerken

We brengen zorgverleners uit verschillende disciplines samen.

Expertise opbouwen

We verzamelen kennis en ervaring in het Huis van Ben.

Betrokkenheid tonen

Het engagement van onze medewerkers en vrijwilligers is oneindig groot.

Diepgaand analyseren

We kijken niet alleen naar het gedrag van jongeren met autisme. Ook de manier waarop ze waarnemen, denken en voelen staat centraal.

Respect tonen

Iedereen heeft interesses, sterktes en behoeftes. Jij bent het vertrekpunt van onze begeleiding.

Methodisch werken

We werken met betrouwbare methodes op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Actueel blijven

We werken volgens de laatste stand van zaken in de wetenschap. En natuurlijk ook 100% volgens de geldende wetgeving.

Continuïteit garanderen

Reken op een deskundige follow-up en begeleiding.